Diafragma

Dit is een opening in de lens die kleiner of groter kan gemaakt worden en is aangeduid met een "f"

De f-waarden zijn 1.2  1.4  2  2.8  4  5.6  8  11  16  22  32
Hoe LAGER het getal, hoe GROTER de opening
Hoe HOGER het getal, hoe KLEINER de opening (verwarrend in het begin)

Met een lage f-waarde verkrijgen we weinig scherptediepte (onderwerp alleen scherp door scherpstelling, de rest is wazig)
Met een hoge f-waarde verkrijgen we veel scherptediepte (voor en achter onderwerp ook scherp)

Voor een gemiddelde waarde en een goed algemeen resultaat is f8 een goede keuze