Compositie

Compositie is de manier waarop je de onderwerpen op je foto een plaats zal geven. Van eenzelfde beeld zijn dus verschillende composities mogelijk. De ene foto geeft een mooi gevuld beeld. Met de regel der derden kunnen we zien dat op de ene foto de vogel op een derde van bovenaan staat, maar tevens op een derde van rechts. de vogel kijkt ook naar de open ruimte van de foto. Op de andere foto staat het onderwerp teveel bovenaan en tevens kijkt het onderwerp naar de rand van de foto. Door de uitvergroting is er ook onscherpte.

Voor meer info, zeker eens surfen naar "gulden snede fotografie" en "regel der derden".


De giek en koorden van de boot liggen op een derde van de foto. Het gekleurde zeil wijst naar de rest van de foto :


Vrouw staat op een derde, horizon op een derde :